Yıllardan beri gelen tecrübeler gömülerin çoğunun kayaların içi oyularak kaya içine ve toprak altına sakladıklarını göstermektedir.  İnsanlar yaşadıkları topraklar üzerinde sürekli bir takım izler bırakırlar ve bırakmaya da devam etmektedirler.  İşaret çözmede önce ihtiyaç duyulan şey; görülen rastlanılan figürün define olup olmadığıdır, kayalar üzerine yapılan bir takım şekiller iş olsun diye yapılmamıştır bunların birer amacı vardır.

Define işareti çözümüne başlamak için öncelikle işareti tanımanız ve  işaret üzerinde belli araştırmalar yapmanız gereklidir.  Bazı işaretler  son nokta işareti olup gömüsü hemen yanında olabilir, bazı işaretler ise mesafe veren işaretlerdir definenin ne kadar uzaklıkta olduğunu belirten işaretler. Bazılarıda  direk gitmeniz gereken dere yada tepe gibi belirli bölgelerden bahseder. 

Yine aynı şekilde birde bölge işaretlerimiz vardır burası 1. bölge yada 2. bölge olduğunu anlatan işaretler.  bu tarz konular önemli olup bilginiz olmaması durumunda işareti çözmeniz mümkün değildir.  eğer emin değilseniz boşa zaman harcayıp işarete ve coğrafi yapıya zarar vermemeniz önerilir.  Bu bilgilere sahip olduğunuzu var sayarak izlemeniz gereken adımları aşağıda tek tek sıralayalım.

1– Gömü var mı?
2– Nerede?
3-Burası son işaret mi ilk işaret mi.
4– Hangi yönde ve Ne kadar uzaklıkta?
5– Ne kadar derinlikte.
6– Gömünün saklandığı mekanın şekli nasıldır, Kim gömmüş olabilir.
Verilen şıklar doğrultusunda işe başlarsanız sağlıklı bir kazı çalışmasına ilk adımı atmış olursunuz. buradaki en ince ayrıntı kim gömdü  öncelik bunun üzerinde durmalısınız, Eşkiyalar, korsanlar, din adamları, şahıslar, dönemin yöneticileri ve bir topluluğa ait bunları bilmemiz gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.