Define İşaretleri Yılan, Yılan işareti hazinenin koruyucusu mahiyetinde bir işaret türüdür. Anadolu da bir çok farklı yılan figürü işaretiyle karşı karşıya kalınmıştır. Ancak yılan figürlerinin her birinin yorumlaması birbirinden farklılık arz etmektedir. Ülkemizde Bizans ve Ermeni dönemlerinde oldukça fazla yapılan bu figür son dönemlerde yapılan tahribattan dolayı artık pek denk gelinmesine rağmen insan oğlunun az miktarda uğradığı sarp ve kayalık yerleşkelerde bu işaret hale varlığını sürdürmektedir. Yılan işareti sayesinde gömünün yerini tespit edilmek isteniyor ise yılanın boyuna, topluluğuna, pul yapısına diline ve gözlerine dikkatli olarak bakılmalıdır. Burada mutlaka gömünün yerini bildiren ip uçları bulunacaktır. Gerçek bir yılan işareti tamamı ile yılanı andırmakta ve benzetme sanatı oldukça yüksektir. Öyle doğa yapımı düz çizgiler kesinlikle yılan değildir. Bir kısım görüşlere göre yılan işareti ortamda bulunan defineyi simgeler. Ancak bu define tılsımla korunmaktadır. Bu tılsım çözülmeden önce iyi bir etüt çalışması yapılmalıdır. Yılan etüt çalışması yapılırken boğum sayısı, kıvrımı, toplam boy uzunluğuna dikkat etmekle birlikte akarsuya bakıp bakmadığı, yanında farklı bir işaret bulunup bulunmadığı, aşağı doğrumu yoksa yan doğrultuda mı çizildiği iyice gözlemlenir.Define Bulmada Yılan İşaretinin ÇözümüEğer bir kişi oyma yılan figürü tespit etmiş ise bu işareti çözmek amacıyla kesinlikle yanında bir pergel bulunmalıdır. Yılanın yanında bulunan yuvarlak şekilde çukurlar dikkate alınmalı ve yılanın kafası pergel ile dışa taşkın tarzda ölçülmelidir. Böylelikle yer tespiti yapılmalıdır. Anadolu da görülen öpüşen yılan figürü genellikle eşlerin bir arada ziynet eşyalar ile gömüldüğüne işarettir. Bu işaret oldukça kısmetlidir. Pahaca değerli işaretler oldukça fazla miktarda bulunmaktadır. Eğer yılan işaretinin bir kayalığa çizilmiş ve baktığı yönde bir ayak işareti bulunmakta ise bu ayak işaretinin yönü definenin gömüldüğü yeri gösteren kayalığı göstermektedir. Böyle bir durumda kişi yılan ölçülerini baz alarak kaya mezarına girişin yerini rahatlıkla tespit edebilir. Şayet yılan işaretinin yakınlarında balık veya haç işareti bulunmakta ise bu iki işaret kesinlikle birbiri ile bağdaştırılmaz. Muhtemelen bölgede bulunan farklı definelerin işaretleridir. Yılan işaretini yapan kişi oldukça profesyoneldir. Bu işaret çoğunlukla kış ve ilk bahar aylarında suyun değmesi ile görülür. Kesinlikle ama kesinlikle yaz aylarında fark edilmesi oldukça zor bir işaret türüdür.Bir Kısım Yılan Figürlerinin ÇözümüÇöreklenmiş Yılan: Başı, kuyruğuna yakın bir şekilde toplu halde bulunan yılan bölgede bir kayanın altında bulunan altına işarettir. Malı fazla olmamakla birlikte bulan kişinin yaşam standartlarını arttıracak düzeydedir. Bu yılanın çöktüğü kayanın altı genişçe kazıldığı taktirde mala rahatlıkla ulaşılır. Ancak malı alan kişi dikkat etmelidir. Muhtemelen üzerine zehir atılmıştır.Birbirine sarılmış öpüşen yılan: Bu işaretin işçiliği oldukça çoktur ayrıca çıkarılması zor olmakla birlikte tılsımı bulunmaktadır. Define bu işarete oldukça uzaktır. Bu nedenle pergel ve kumpas yardımı ile bir kısım ölçümler yapılara ancak bu işaretin gösterdiği yer tespit edilir. Yer tespiti yapan kişi çok dikkat etmelidir. Çünkü buradaki define bir kısım zehirli gazlar ve mahzene giren kişinin toprak yapısını tetiklemesinden kaynaklı olarak yığılma söz konusudur. Bu nedenle burada çalışma yapacak kişi dikkat etmelidir. Define bulacağım diye tılsımın etkisiyle ölümü yanında getirebilir.Direğe Sarılan Yılan: Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde Ermeniler tarafından oldukça fazla kayalıklara yapılan bu yılan türünün çözümü oldukça zaman alan bir iştir. Uzmanlık isteyen bu işaret bir nişan mahiyetindedir. Direğe sarılı yılanın sarkan kuyruğunun gösterdiği alan definenin bulunduğu kesimi göstermektedir. Yılanın boy uzunluğu milimetre cinsinden ölçülür ve her milimetre, bölgede 1 metreye tekabül etmektedir. Şayet yılanın boyu 20 cm ise 200 m² lik bir alan içerisinde çalışma yapılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta toprak yapısında farklı bir yığma alanı araştırılır. Şayet farklı bir alan yapısı tespit edildiği taktirde tümülüsde kazı yapıldığı taktirde mezara giriş bulunacaktır. Bir oda şeklinde yapılan mezar odasının girişi tehlike arz eder. Çünkü mezar odası açılır açılmaz yukarıdaki topraksı yapısı kişinin üzerine gelir. Bu nedenle mezar açılırken dikkat edilmesi gerekmektedir. Mezar açıldıktan sonra hediye içeridedir. Ancak hediyenin üzerine zehir döküldüğünden dolayı çıplak el ile dokunulmamalıdır. Şayet kişi sadece hediyeyi alıp çıkabilir ancak mezar içerisinde yer bir çekiç yardımı ile boşluk tespiti yapıldığı taktir de kesinlikle ama kesinlikle oda başka bir mahzene açılmaktadır ve yılanın malı burada bulunacaktır. Burada bulunan mal kişinin, ailesinin ve torunlarının asırlarca geçimini sağlayacak düzeyde büyük bir miktardadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.