üm Define Konuları; Sahipsiz gömülerin artık sahibi bulunmadığı muhakkak görülen kıymetli şeyler define addolunur.  Defineyi keşfeden kıymetinin yarısını, tecavüz etmemek üzere hakkaniyete muvafık bir ikramiye talep edebilir. define kanun maddelerine uygun bir şekilde define bulan kimseye devletçe ödeme yapılır.

İslam hukukunda defineler üç kısma ayrılır;

1. İslami bir işaret taşıyan defineler. Bunlar; bulunan ve sahibi belli olmayan mal hükmündedir. Sahibi çıkmayacağı anlaşılırsa devlet hazinesine; devlet hazinesi yoksa zengin ise fakir olan annesine, babasına verebilir. Fakir ise kendisi kullanabilir.

2. İslamiyet’ten önceki devre ait bir işaret taşıyan defineler. Ganimet gibi beşte biri devlet hazinesine, kalanı arazi sahibine; arazi sahipli değilse, bulana ait olur. İmam-ı Ebu Yusuf’a göre ise kalanı bulanın olur.

3. Herhangi bir işaret taşımayan defineler. Bazı alimler, bunun 1. kısmın hükmüne, bazıları ise, 2. kısmın hükmüne girdiğini bildirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.