Öküz işareti ve anlamı, hazine konusunda çok ciddi belirtilerle karşımıza çıkan bir semboldür. Eski zamanlarda gerek göçebe hayat yaşayan, gerekse yerleşik hayat yaşayan birçok insan değerli eşyalarını, göç ettiklerinde ya da köyleri yağmalandığında kurtarmak için belli yerlere gömerek öküz işareti ve bunlara benzer birçok işaretle belirlemişlerdir. Bu gibi işaretler aslında direk olarak hazineyi ya da bir başka gömüyü göstermez. Genellikle işaret farklı bir işareti gösterir ve sonraki işaret hazineye ulaştırır. Günümüzde birçok kişi olur olmaz yerlerde ve özellikle kayalar üzerinde öküz işaretini görmüştür. Bu işareti gören insanlar ise direk olarak işaretin bulunduğu yeri kazarak define bulmaya çalışırlar. Bu durum son derece yanlıştır. İşaretin anlamını ve neyi gösterdiğini bulabilmek için öncelikle işaretlerin dilinden anlayan kişilerin bu konu hakkında araştırmalar yapması gerekmektedir. Bu şekilde diğer işaretleri de bularak çok rahat bir şekilde gömüye ulaşabilirsiniz. Aslında bir netlik vardır ki bu tür işaretlerin bulunduğu yerlerde genellikle en fazla 50 metre bir genişlikte gömüyü bulabilirsiniz. Çünkü işaretler bu çerçeveler içerisindeki alanları işaret etmektedir. Eski zamanlarda, öküz işareti, aslan işaretinde olduğu gibi liderliği temsil etmekteydi. Genellikle güç, hakimiyet ve krallık gibi durumları temsil eden bu işaret, önemli insanların mezarını temsil edebilir. Eski zamanlarda kralların ya da diğer önemli insanların gömülerini göstermesi amacıyla bu gibi işaretler kayaların üzerine kazınmıştır.
Öküz işareti ve anlamı, aslında eski zamanlarda yaşayan uygarlıklara göre farklılıklar gösterebilir. Bu durum için Hititleri örnek verecek olursak o dönemlerde boğa işareti, kadını sembolize etmiştir. Genellikle gücü temsil eden bu işaret ilk başta ibadet yerlerini göstermektedir. Eski zamanlarda Hititler, bu gibi önemli alanları güç sembolü olan öküz ile belirterek kalıcılığı yakalamaya çalışmışlardır. Günümüzde öküz işareti ve anlamı bakımından genellikle bu gibi semboller mezarları temsil etmektedir. Yani görmüş olduğunuz öküz işareti bir mezarın işareti olabilir. Ya da öküz işaretinin bulunduğu taş, direk olarak önemli kişilerin mezar taşı olabilir. Bunun yanında Hititlerde öküz, türeyişin sembolü olarak da kullanılmıştır. İnsanlar türeyişin devamını sağlayabilmek için çeşitli bölgeler öküz resimleri çizmiştir. Bu resimler hızlı bir şekilde ortadan kalkmadığı için yüzlerce yıl sonrasına kadar yani günümüze kadar kalmıştır. Özellikle eski yerleşim yerlerinde ve tarihi köylerde bu durumlara çok sık rastlanmıştır. Her ne kadar öküz işareti bu gibi durumları temsil etse bile aslında bazen de bir gömüyü temsile edebilir. Bu nedenle görmüş olduğunuz işaret ve anlamların neyi temsil ettiğini öğrenene kadar kesinlikle bunun peşini bırakmamalısınız.
Eğer öküz işaretinin üzerinde boyun bölgesinde herhangi bir şekilde çan varsa öncelikle beş adım ayak istikametinden bir metre kadar kazı yapılmalıdır. Eğer öküz işaretinin üzerinde arka ayağa saplanmış ok varsa bu durumda baya bir derine kazmanız gerekecektir. Çünkü yaralı öküz işaretinde bir oda bulmanız yüksek bir ihtimaldir. Bunun yanında yer altında herhangi bir kayaya gelebilirsiniz. Eğer böyle bir duruma denk gelirseniz kayanın etrafını kazın ve kayanın bir kapak taşı olup olmadığından emin olun. Çünkü gömünün üzeri bu şekilde kapatılmış olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.