Define İşareti Nasıl Çözülür

Yıllardan beri gelen tecrübeler gömülerin çoğunun kayaların içi oyularak kaya içine ve toprak altına sakladıklarını göstermektedir.  İnsanlar yaşadıkları topraklar üzerinde sürekli bir takım izler bırakırlar ve bırakmaya da devam etmektedirler.  İşaret çözmede önce ihtiyaç duyulan şey; görülen rastlanılan figürün define olup olmadığıdır, kayalar üzerine yapılan bir takım şekiller iş olsun diye yapılmamıştır bunların birer amacı […]

Define Nerede ve Nasıl Aranır

Define Konuları; Defineci çıplak gözleri ile doğayı iyice gözlemlenmelidir, arazının insan yaşamına elverişli olup olmadığına kanaat getirmeli, şimdi bunları şıklar halinde verelim. 1- Harabe yerleri (Ören yerleri Gömü mezar ve muhtelif objeler bulunmakta ve sit alanı içinde olup yasal olmayan tahribattan kaçınalım) 2- Yığma tepeler (Tümülüs ve Höyük yapılarıdır. Muhtelif gömü ve objeler bulunmakta Yasalarımıza göre sit alanıdırlar […]

Defineci Nasıl Olmalıdır

1– Sözü doğru olmalıdır.2– Çözemediği izleri korumalı, kırmamalıdır.3– Tecrübelerini paylaşma işini bir görev saymalı.4– Yasal sınırları aşmamalı, kaçak kazı yapmamalıdır.5– Tarihi bilgisi üst seviyede olmalı.6– Bu alanda kullanacağı teknolojiyi iyi tanımlıdır.7– Nefsine düşkün tamahkar olmamalıdır.8– Definecilik bir geçim kaynağı olarak görmemeli. Bir hobi şeklinde yapmalıdır.9– Tarihi izleri korumalıdır.10– Defineci bir arkeolog kadar bilgili ve becerikli […]