Define İşaretleri Kare Oyma

Define İşaretleri Kare Oyma, Anadolu birçok uygarlığı yapısında barındırmış derin ve köklü bir tarihe sahiptir. Uzman arkeologların yapmış olduğu çalışmalar neticesinde birçok kare oyma figürüne denk gelinmiştir. Bu kare oymalar bazen mağaraların içerisinde eşya konulmak amacıyla yapılmış, bazen de lahit mezarların yerini geleneksel olarak bildirmek amacıyla yapılmıştır. Kare oymaların şekil ve boyutları bulunan lahitte yer alan […]

Kaya üzeri̇ne el i̇le yapılmış defi̇ne i̇şaretleri̇

Üsteki define işareti ise,kaya üzerine el ile çizilmiş,oda mezarlarını veya tünel odalarını anlatan bir sembol. Çözümü ise ilk önce girişi bulmalısınız. Giriş bulunduğu zaman her murç noktası ortalama bir metredir. Her murç izini bir metreden hesaplayarak adımla,ve odalar sağa sola sonrasında tam karşıda büyük oda bulunur.