Define İşaretleri Kare Oyma, Anadolu birçok uygarlığı yapısında barındırmış derin ve köklü bir tarihe sahiptir. Uzman arkeologların yapmış olduğu çalışmalar neticesinde birçok kare oyma figürüne denk gelinmiştir. Bu kare oymalar bazen mağaraların içerisinde eşya konulmak amacıyla yapılmış, bazen de lahit mezarların yerini geleneksel olarak bildirmek amacıyla yapılmıştır. Kare oymaların şekil ve boyutları bulunan lahitte yer alan değerli materyallerin niteliğini bildirmektedir. Gizemini koruyan ve gizli yerlere konulan büyük kare oymalar definecilik açısından çok ehemmiyetli bir önem teşkil etmektedir. Ancak bir kısım oyma kare oymalar mezarı nitelendirse dahi fazla bir ziynet eşyası bulunmamaktadır.
Kare oymalar bu sebeple lahitte bulunan değerli materyallerin yapısal ilişkin bilgiler vermektedir. Definecilik açısında kare oyma işareti genellikle erkek mezara işaret etmektedir. Kare oymanın bulunduğu bölgede, mezar uzak alanlarda aranmamalıdır. Çoğunlukla mezar yaklaşık olarak 100 m² alan içerisindedir. Bu kare oymalar bazı zamanlarda kaya mezarına da işaret etmektedir. Kaya mezarları odalarında horasan ile gizlenen bölge içerisinde lahitlerin çıktığı sıklıkla rastlanılmıştır. Kare oymaların çözümleri yuvarlık oymaların çözümleri ile aynı mantık dadır. Kare oymaların bulunduğu yerlerde yardımcı işarete ihtiyaç yoktur. Zaten Ermeni tarihçiler kare oymaların bulunduğu alan içerisinde başka bir define işaretinin bulunduğuna ilişkin yazıt ve kayıt bulunmamaktadır. Kare işareti veya kare oyma, kaya üzerine düzenli bir şekilde yapılmış ise bu karelerin ölçümlerine göre mezar odaları rahatlıkla bulunabilmektedir. Kare oymaların iki şekilde bulunmaktadır. Bu kare oymalar ya kaya üzerine çizilerek veya oyularak yapılmaktadır. Çizimi ve oyumu yapılan kare oymalar yatay veya dikey pozisyondadır.Define İşaretlerinde Yatay Kare Oyma ÇözümüBu işaret bir kayanın üzerine yapılmış vaziyette ise çözümü oldukça basittir. Mezar oymanın bulunduğu toprak zeminin altındadır. Bu toprak zeminin altında oda veya kaya içerisinde bulunmaktadır. Eğer çizim yapıldığı alan bir kayalık alanda ise oda mezarı bulunmaktadır. Yatay kare oymalarda mezar çoğunlukla kayacın kuzey girişine yapılmış ve horasan ile kapatılmıştır. Bu hususla kayacın kuzey bölgesi bir çekiç veya taş yardımıyla dövülerek araştırma yapılır. Yapılan vuruşlarda boşluk sesinin geldiği alan kaya mezarın girişini teşkil etmektedir. Boşluk tespit edildikten sonra ana kayaç dan farklı olarak kapatılarak sonradan sıvanan alan rahatlıkla tespit edilir. Bir kazma veya balyoz yardımı ile giriş açıla bilinir. Yapılan araştırmalarda kaya mezarları yüzyıllar önce defin yapıldıktan sonra patlatılmıştır. Bu nedenle yüzyıllar önce tahrip edilen bu bölgelerden maddi anlamda bir şeyler elde etmek oldukça güçtür. Ancak sarp kayalıklar ve insanların uğramadığı dağlık olarak ifade edilen bu yerleşim yerleri hala gizemini korumaktadır.Define İşaretinde Dikey Kare Oyma ÇözümüDefinecilik ile yapılan araştırmalar da dikey kaya oymalar, yatay kaya oymalarda çözümü oldukça farklıdır. Dikey kare oymalar çoğunlukla erkek mezarlarını işaret etmektedir. Bu oyma türünün tespit edildiği taktir de oda mezarı aranmamalıdır. Çünkü mezar veya lahit çok önceden oymanın yapıldığı kayalığın altında bulunan toprak zeminin 2 metre kadar altındadır. Dikey kare oymaların yapılış şekli, kalitesi, oyumdaki özen durumu lahitin kıymetini belirlemektedir. Kazımı yapılmayan bir dikey kare oymanın içinde bulunan ziynet eşyalarının pahaca değeri oldukça yüksektir. Yüzyıllar önce defni yapılan biri serveti ve kıymetli eşyalarıyla gömüldüğü için antika değeri taşıyan bu materyallerin değerleri oldukça yüksektir.Define İşaretinde Çoklu Kare Oymaların ÇözümüÇok fazla kare oymanın bulunması, bulunan konumun bir aile mezarı olduğuna işarettir. Bu hususla kare oymaların tespit edildiği alanda büyük kayalık alanlarda araştırma yapıldığı taktirde kaya mezarı bulunacaktır. Açılmamış bir kaya mezarında ciddi anlamda maddi değeri bulunan materyaller yer almaktadır. Kaya mezarının girişi kuzeye doğru bakar. Lahitler yerleştirildikten sonra mezar girişi asırlar sonra bile bozulmayacak horasan ile kaplandığından bu mezarlar gizemini korumuşlardır. Anadolu’da birçok çoklu kare oymaya rast gelinmektedir. Ancak yapılan arkeolojik kazılarda bu mezar odalarının çok önceden tahrip edildiği gözlemlenmiştir.Define İşaretinde Kare Oymaların Bulunması Halinde Yapılması GerekenlerŞayet gözden uzak ve insanları nadiren gidip geldiği bir alanda kare oyma tespit edilmiş ise 100 m² alan iyice araştırılmalıdır. Kare oyma kaya mezarımı yoksa kazıyla çıkartılacak odalarımı simgelediği tespit edilmelidir. Bu tespitlerin ardından yapılacak alan tarama ve detektörlü tespitin ardından yasal izinler alınarak kazı gerçekleştirilmelidir. Bu kazıdan elde edilecek ziynet eşyası ve takılar kişinin yaşam standartlarını yükseltecek düzeydedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.