Öncelikle define işinde aslan işaretini anlamamız ve ne için yapıldığını kavramamız açısından hangi medeniyete ve tarihe özgü olduğunu iyi bilmemiz gerekir. Mesela bu dönem Hristiyanlık döneminde o zamanın devlet başkanı, kral, hükümdar ve general yetkisi bulunan insanları belirtmek için kullanılmaktadır. Ayrıca yine Hristiyanlık döneminde aslan dinsel bir ibare olarak kullanılmıştır. Bu dönemlerde kiliselere ait defineler de özellikle aslan ve hac işaretleri aynı anda kullanılmıştır ve Hz. İsa’yı sembol ettiği de söylenmiştir. Aslan işareti bağlı bulunulan devletin güç ve kudretini ve o yerde çok büyük bir hazinenin bulunduğunu işaret etmek için ise çift başlı aslan heykeli kullanılmaktadır. Definecilikle aslan işareti mısırlıların piramitlerde kullanması avcılar ve hırsızlardan korumak amaçlı kullanılmıştır. Ülkemizde birçok anıt ve mezarlarda halen kullanılan aslan heykeli zenginlik belirtisi, güç ve kudretin işareti bilinerek zengin yalıları önlerinde halen bulunmaktadır. Aynı zamanda çift başlı olarak kullanılan aslan işaretleri de olmuştur, bu işaretler ise o dönemde yaşamış kralın hazinelerinin olduğu yerleri işaret etmektedir. Ve bu işaretlerin bulunduğu yerdeki hazinelerin çok büyük hazine olduğunu ve aynı zamanda bu hazinelerin tuzaklı olduğunun işaret etmektedir.
Anadolu da aslan heykeli güç ve zenginlik işareti olarak bilinir. Definecilik de aslan başı işaretinde aslanını baş kısmı hangi yönde ise hazine o yönde olduğu anlaşılmaktadır. Ama eğer aslan çift başlı olarak yapılmış ise bu seferde büyük olan aslan başı yönü takip edilmelidir. Şunun da akıllardan çıkartılmaması gerekir bazen de aslanın pençeleri hazine yönünü gösterdiği de bilinmektedir. Yapılan aslan işareti mezar ve kayalar üzerinde bulunur ve hazineyi simgeler. Aslan işaretinin bulunduğu her hazine kral hazinesi ve büyük bir hazine olduğunun göstergesidir. Eğer aslan işareti bir mağara önünde yapılmışsa o bölgede kapalı bir oda olduğunu anlatmaktadır. Deniz kenarlarında yapılmış bir aslan işreti varsa denizlerde korsanlık yapmış korsan liderin hazinesinin yeri olduğu bilinmektedir. Bu tür yerlerde define çıkarmak çok zordur fakat hazine çok büyüktür. Aslan işareti antik yunanda ilahlar için savaştığı söylenmiştir. Aslan işareti bu dönemde namusu ve gücün sembolü olmuştur. Birde Aslan işaretlerinin duruş pozisyonları da çok önemlidir. Mesela aslan ayakta mı, yatıyor mu, uyuyor mu, saldırı durumun damı bu işaretlere ayrı, ayrı farklı anlamlar yüklenmiştir. Örneğin yatan aslan işaretinde define arka tepede, saldırı pozisyonundaki aslan işaretinde define aslanın çok yakınında olduğu, ayakta olan aslan işaretinde ise define aslanın baktığı yerde ve son olarak eğer uyuyan aslan işareti görülmüşse işte bu çok zordur. Bu durumda hazine ulaşılması çok zor derinde olduğu bilinmektedir.
Aslan işareti antik zamanlardan saray ya da benzeri yapıların giriş yollarında kullanılan bir ibaredir. Eğer kazı sırasında toprak altında aslan işareti ve ya heykeli bulunur ise burası sarayın girişi olduğu ve mutlaka karşısında da bir aslan heykeli olduğu bilinmelidir. Bu yola antik zamanlarda aslanlı yol adı ile adlandırılmıştır. Aslan işareti ilk çağlardan günümüze kadar kuvvet, hükümdarlık, krallık sembolü olarak kullanılan figürlerden olmuştur. Bazı yerlerde çift gövdeli aslan işaretleri bulunması ise kuvvetin iki kat daha fazla olduğunun sembolü olarak bilinir. Aslan işareti Anadolu da taş, ahşap, kilim, mermer gibi her türlü malzeme üzerine yapılmaktadır. Son olarak aslan işareti Ermeni kültürünün çok önemli bileşeni olarak bilinir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.