Define arama kanunu/yönetmeliğinde güncellemeler yapıldı ve buna istinaden güncellenen maddeler;

 • Define Tanımı Eklendi.
  Define; bulunmalarından çok zaman önce gömülmüş veya saklanmış olan ve 2863 sayılı kanun kapsamı dışında kalan, bilimsel değer taşımayan ve sahibinin bulunmadığı kesin olarak anlaşılan değerli şeylerdir.
 • Derinlik Sınırı Verilmeyen Define Arama Alanı;
  -100 metrekareden 50 metrekareye düşürülerek 10 metre derinlik ile sınırlandırıldı
 • Çalışma Süresi Düşürüldü
  1 aylık çalışma süresi 15 güne düşürüldü
 • Define aramaları sırasında ve sonrasında öngörülmeyen maddi zararın giderilmesi amacıyla, ruhsat sahibi tarafından bir devlet bankasına teminet yatırılması hükmü düzenlendi
 • Define arama başvurusunun başka ülke vatandaşları tarafından yapılmayacağı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler tarafından yapılabileceği hükmü getirildi
 • Define arama sırasında müze müdürlüğünden görevlendirilen ihtisas elemanı sayısı ikiye çıkarıldı
 • Su altında define araması yapılamayacağı hükme bağlandı
 • Define aranmasında sakın bulunmadığına dair yetkili kurumlardan alınan onay yazısı ile Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu müracaat belgeleri arasına eklendi.
 • Define aranacak sahada, çevre sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınması ve doğabilecek tüm zararın karşılanmasının define arayıcısına ait olduğu düzenlendi.
 • Define arama ruhsatının, Valilik Makamının uygun görüşüyle Vali İmzası ile düzenlenmesi hükmü getirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.